Search
Generic filters

informatie over

Retourneren, betalen & garantie

Retourneren

Alle producten gekocht bij Frits Wolf tuinmeubelen via de website kunt u binnen veertien (14) dagen ruilen of retourneren.
De voorwaarden die hiervoor gelden:

  • De producten zijn ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking verpakt.
  • Daarnaast bent u in het bezit van de factuur/aankoopbon.

Het stappenplan

  1. Stuur een e-mail naar webshop@fritswolf.nl of bel (+31(0)24 – 677 999 2) met een van onze medewerkers en geef aan dat u een product wilt ruilen of retourneren en indien noodzakelijk voor welk product u het wilt ruilen. (Bij beschadiging(en) of klacht(en) vragen wij u om via ons service contactformulier een service aanvraag in te dienen)
  2. Stuur binnen veertien (14) dagen het product retour. Voeg een eventueel garantiebewijs en de factuur/pakbon bij uw zending. U dient zelf de verzendkosten te betalen.
  3. Frits Wolf Tuinmeubelen zal na ontvangst en controle het nieuwe product toesturen of de aankoopprijs aan u terug storten.
  4. Bij ruilen zal een eventueel verschil in aankoopprijs aan u worden geretourneerd of berekend. Wij nemen hierover contact met u op.
  5. Bij retourneren wordt de aankoopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan u geretourneerd.

 

Betalen

De overeengekomen betalings-termijn heeft een fataal karakter, vanaf die dag is de koper wettelijke rente (ex. art. 6:119BW) verschuldigd. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van Frits Wolf worden gebracht.

De koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Frits Wolf, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar verplichtingen.


Garantie

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, garandeert Frits Wolf vanaf het moment dat de producten gereed staan bij Frits Wolf gedurende 24 maanden de goede en veilige werking van de producten conform de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst.

Indien gedurende de garantietermijn schriftelijk is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Frits Wolf genoegzaam is aangetoond dat de producten niet conform zijn en het gebrek c.q. de schade niet het gevolg is van gebruikelijke slijtage, zal Frits Wolf, naar haar keuze, hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten te repareren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.